ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ผลิตภัณท์
dot
bulletอัตราค่าขนส่ง
ชีวิตปลอดภัย เมื่อติดตั้งระบบสายดิน article

 

ชีวิตปลอดภัย เมื่อติดตั้งระบบสายดิน


 

ชีวิตปลอดภัย เมื่อติดตั้งระบบสายดิน

ไฟฟ้า 
          เป็นพลังงานสำคัญอย่างหนึ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นและเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลาหลับนอนก็ยังใช้ไฟฟ้า และบางคนใช้ไฟฟ้าจนวาระสุดท้ายของชีวิตคือ การฌาปนกิจ ไฟฟ้ามีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ดังนั้นจึงควรป้องกันการเกิดอันตรายจากไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อท่าน และคนที่ท่านรัก การติดตั้งสายดินเป็นอีกวิธีหนึ่งเพื่อช่วยลดอันตรายจากไฟฟ้าดูดเมื่อมีไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่รั่วจะไหลลงดินผ่านทางสถิติแทนที่จะไหลผ่านร่างกาย 

สายดิน 
          สายดิน คือ สายไฟเส้นที่มีไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้ไฟฟ้า ปลายด้านหนึ่งของสายดินจะต้องมีการต่อลงดินส่วนอีกด้านหนึ่งจะต่อเข้ากับวัตถุหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการให้มีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์เท่ากับพื้นดิน
ทำไมต้องมีสายดิน 
          - สายดินจะช่วยป้องกันไม่ให้ถูกไฟฟ้าดูด เมื่อมีไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่รั่วไหล ไหลลงดินผ่านทางสายดินแทนที่จะไหลผ่านร่างกาย 
          - เมื่อมีไฟรั่วสายดินจะช่วยให้เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติตัดไฟออกทันที
เครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภท หากไม่มีสายดินอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์หรือชำรุดได้ง่าย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น 

ตามประกาศบังคับให้ผู้ใช้ไฟ ติดตั้งระบบสายดิน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2546 ดังนี้ 
          1. สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหม่ทุกราย ทุกประเภท ต้องมีระบบสายดินและมีการต่อลงดินตามมาตรฐาน ยกเว้น ผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยนอกเขตเทศบาล หรือผู้ใช้ไฟในเขตชนบท ซึ่งติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 5(15) แอมป์ จะมีระบบสายดินหรือไม่ก็ได้
ระบบสายดินตามมาตรฐานประกอบด้วย 
                    1.แผงสวิตซ์ที่มีขั้วต่อสายดิน 
                    2.สายดินของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
                    3.สายต่อฝาก 
                    4.สายต่อหลักดิน 
                    5.หลักดิน
                    6.เต้ารับที่มีขั้วสายดิน 

          2. สำหรับผู้ใช้ไฟรายเดิมที่มีการขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ให้ทำการต่อลงดินที่แผงเมนสวิตซ์ (บริภัณฑ์ประธาน)เท่านั้น ไม่ต้องทำระบบสายดินใหม่ก็ได้
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทใดที่ต้องมีสายดินบ้าง 

เครื่องใช้ไฟฟ้าในท้องตลาดโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับการออกแบบและการใช้งานดังนี้ 
          1.เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 1 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องมีสายดิน โดยเครื่องใช้ไฟฟ้ามีโครงเป็นโลหะ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำหรือความร้อน เช่น ตู้เย็น เตาไฟฟ้า เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำอุ่น เป็นต้น 
          2.เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 2 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีการป้องกัน กระแสไฟฟ้าดูดไม่ต้องมีสายดิน โดยมีโครงหุ้มด้วยฉนวนเพิ่มเป็น 2 ชั้น ซึ่งประกอบด้วย ฉนวนมูลฐานและฉนวนเพิ่มเติม เช่น พัดลม โทรทัศน์ หรือวิทยุเป็นต้น 
          3.เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 3 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีการป้องกัน กระแสไฟฟ้าดูดไม่ต้องมีสายดิน โดยใช้กับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษขั้น ปลอดภัย ( 50 โวลต์) เช่น เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น

วิธีตรวจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าปลอดภัยหรือไม่ 
          หากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 1 ตามที่กล่าวมาแล้ว ควรติดตั้งสายดินทุกเครื่องไม่ว่าเป็นเครื่องใช้ประเภทใดจะมีสายดินอยู่แล้วหรือไม่ ให้ทดลองเสียบปลั๊กเปิดเครื่อง แล้วทดสอบด้วยไขควงลองไฟกับส่วนที่เป็นโลหะ จากนั้นกลับขั้วปลั๊กแล้วทดสอบอีกครั้งหากมีไฟรั่วไม่ว่ากรณีใด ( มีไฟแดงที่ไขควง ) จะถือว่าไม่ปลอดภัยและต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าทันที
สัญลักษณ์และสีสายดิน 
          - เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องสายดิน มักจะมีสัญลักษณ์ไว้ที่ตัวเครื่องบริเวณตำแหน่งที่ใช้ต่อสายดิน บางครั้งก็จะมีสีเขียวแต้มอยู่ด้วย 
          - สีที่ใช้สำหรับสายไฟเส้นที่เป็นสายดิน จะใช้ฉนวนสายที่เป็นสีเขียวหรือเป็นแถบสีเหลืองสลับ กับแถบสีเขียว ( เส้นไฟ = สีดำ,เส้นศูนย์ = สีเทา )


เต้ารับ-เต้าเสียบ และ สายไฟฟ้า 
          เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องมีสายดิน เต้ารับและเต้าเสียบที่ใช้งานต้องเป็นชนิดที่มี 3 รู และมี 3 ขา สาย ไฟฟ้าที่ใช้ก็ต้องเป็นชนิดตัวนำ 3 แกน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องมีสายดิน เต้ารับและเต้าเสียบที่ใช้งานอาจเป็นชนิดที่มีรู 2 รู และมีขา 2 ขา สายไฟฟ้าที่ใช้ก็อาจเป็นชนิดตัวนำ 2 แกน
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผู้ผลิตมิได้ต่อสายดินไว้ควรทำสายดินหรือไม่ 
          - ควรปรึกษาผู้ผลิต หรือช่างชำนาญและมีเครื่องมือทดสอบเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะต้องทดสอบให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น
                 ทดสอบความต่อเนื่องคงทนของสายดินกับจุดต่อสายดินในขณะที่มีกระแสลัดวงจร ลงสายดิน 
                 ทดสอบระดับฉนวนระหว่างสายดินกับสายศูนย์และสายเส้นที่มีไฟ 
                 ขนาดสายดินที่ใช้ต้องมีขนาดตามมาตรฐานฯ 
                 ปลั๊กที่ใช้กับเต้ารับต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน และต่อขั้วให้ถูกต้องตามมาตรฐานนั้น
          - ถ้าเป็นเครื่องใช้ประเภท 2 หรือ 3 ก็ไม่ต้องต่อสายดินยกเว้นมีไฟรั่ว ซึ่งต้องมีการซ่อมแก้ไข
          - ถ้าต่อสายดินในเครื่องจากผู้ผลิตแล้ว ขาดเพียงแต่หัวปลั๊กไฟก็ให้ใช้หัวปลั๊กชนิดเดียวกันกับเต้า รับ พร้อมต่อขั้วให้ถูกต้อง


การต่อสายดินของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ลงดินอย่างถูกต้อง
วิธีต่อสายดินให้ลงดินอย่างถูกต้องและปลอดภัย จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง โดยจะขออธิบายโดยย่อดังนี้ 
          - สายดินของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ติดตั้งทางไฟฟ้าทั้งหมด จะต้องเดินมารวมกันที่ขั้วต่อ สายดินภายในตู้เมนสวิตซ์ 
          - ขั้วต่อสายดินนี้จะต้องต่อเข้ากับเส้นศูนย์ (เส้นที่ไม่มีไฟ) ทางด้านไฟเข้าของเมนสวิตซ์ (ยกเว้นห้องชุดของอาคารชุดสายที่สายดินต้องต่อกับสายดินของอาคารชุด) 
          - ต่อสายจากขั้วต่อสายดินไปลงดินที่แท่งโลหะที่เรียกว่า “หลักดิน” ด้วยสายที่เรียกว่า “สายต่อหลักดิน” 
          - สายไฟที่ใช้เป็นสายดินหรือใช้ต่อกับอุปกรณ์สายดินทั้งหลายต้องมีขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน การติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2545 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายดิน ค่าใช้จ่ายจะ สูงขึ้นประมาณ 10-20% ของค่าใช้จ่ายการติดตั้งทางไฟฟ้าทั้งหมด 
 

 

โดย บรูพาไร้พ่ายข้อมูลที่น่าสนใจ

ทำไมต้องสร้างกับ เอสซีโมดูลาร์ article
บ้านโครงไม้ บ้าน ค.ส.ล. จนถึงยุคบ้านโครงเหล็ก กับวัสดุสำเร็จรูป article
เหยื่อแผ่นดินไหวเชียงราย article
สนิมเหล็ก....ไม่เล็กอย่างที่คิด article
ถึงเวลาใช้เหล็ก มอก. แล้วหรือยัง ??? article
สาระน่ารู้บ้านโครงเหล็ก article
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการเชื่อมโลหะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ article
อบรมมาตรฐานการติดตั้งบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์จากทีมงานบริษัทผู้ผลิต article
เจาะข่าวเด่นแผ่นดินไหวอีเมลล์ : schouse.factory@gmail.com เว็บไซต์ : http://www.schousefactory.com