ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ผลิตภัณท์
dot
bulletอัตราค่าขนส่ง
สาระน่ารู้บ้านโครงเหล็ก article

บ้านโครงสร้างเหล็ก

        ในปัจจุบัน เหล็กถูกนำมาใช้ผลิตเป็นโครงสร้างที่อยู่อาศัยมากขึ้น เนื่องจากหลายสาเหตุทั้งที่เป็นปัจจัยดึง เช่น เหล็กมีความแข็งแรงสูงที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆ ราคาที่ถูกกว่าโดยเปรียบเทียบ เป้นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เป็นตัวผลัก เช่น ไม้สามารถผุกร่อนได้ง่าย การรณรงค์ไม่ตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น สาเหตุดังกล่าวจึงมีการมองหาวัสดุอื่นเพื่อนำมาใช้แทนไม้ จากงานวิจัยหลายๆแห่งพบว่าเหล็กเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุดที่จะนำมาใช้ทำโครงสร้างที่พักอาศัย

         สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการสร้างอาคารที่พักอาศัยที่เน้นเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก โดยทางสถาบันฯยินดีจะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ จากทั้งผู้ประกอบการผลิตโครงสร้างเหล็ก ผู้ประกอบการรับเหมางานก่อสร้าง และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้สามารถพัฒนาโครงการไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประโยชน์ของบ้านโครงสร้างเหล็ก

1. บ้านโครงสร้างเหล็กสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วในจำนวนมากๆ โดยใช้ระยะเวลา 45-90 วัน ทำให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถลดต้นทุนดอกเบี้ยและสามารถจำหน่ายได้โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างน้อยลง หรืออีกทางหนึ่งเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของผู้ซื้อเรื่องปัญหาหนี้เสียจากผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จนไม่สามารถก่อสร้างต่อได้

2. บ้านโครงสร้างเหล็กจะปลอดจากปัญหาเรื่องปลวกหรือแมลงกินไม้อื่นๆ นอกจากนี้ยังช่วยลดอัตราเสี่ยงด้านอัคคีภัยเนื่องจากเหล็กไม่ติดไฟ ทำให้มีความคงทนกว่าบ้านทั่วไป

3. บ้านโครงสร้างเหล็กช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าขณะอยู่อาศัย เพราะการก่ออิฐฉาบปูนจะอมความร้อนไว้หลายชั่วโมง

4. การบริหารการก่อสร้างสะดวก ทั้งด้านการเงิน ระยะเวลา และแรงงาน

5. บ้านโครงสร้างเหล็กมีค่าบำรุงรักษาต่ำ เพราะไม่มีปัญหาเรื่องรอยแตกร้าว หรือผุกร่อน จากการใช้งานปรกติ

6. เพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้นเนื่องจาก ขนาดของโครงสร้างที่เล็กลง ใช้เสาและคานลดลง

7. ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่า และยังสอดคล้องกับกฏหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบ้านเหล็ก

1. บ้านโครงสร้างเหล็กดูแตกต่างจากบ้านทั่วไป ความจริง ทั้งภายนอกและภายใน บ้านโครงสร้างเหล็กไม่ได้แตกต่างจากบ้านโครงสร้างไม้หรือปูนซิเมนต์เลย และถ้ามองใกล้ๆแล้วบ้านโครงสร้างเหล็กจะมีผนังที่เรียบกว่า มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า และไม่มีรอยหัวตะปูบนพื้นผิว

2. โครงสร้างเหล็กจะรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรทัศน์หรือระบบคลื่นสัญญาณอื่นๆ ความจริง การรับคลื่นวิทยุหรือโทรทัศน์และการทำงานของระบบคลื่นสัญญาณอื่นๆยังคงเหมือนกับบ้านโครงสร้างไม้และปูนซิเมนต์

3. บ้านโครงสร้างเหล็กมีประสิทธิภาพต่ำกว่าบ้านโครงสร้างไม้ ความจริง บ้านโครงสร้างเหล็กช่วยป้องกันการแตกร้าวของผนังและข้อต่ออันเนื่องมาจากการหดตัวหรือการคดงอของไม้ ทำให้มีการสูญเสียพลังงานจากอากาศที่รั่วไหลน้อยลง

4. บ้านเหล็กจะถูกฟ้าผ่าได้โดยง่าย ความจริง บ้านเหล็กไม่ได้ล่อฟ้ามากไปกว่าบ้านโครงสร้างไม้หรือปูนซิเมนต์เลย เพราะมันเหนี่ยวนำไฟฟ้าลงสู่พื้นดิน สรุปว่าบ้านโครงสร้างเหล็กได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่าน้อยกว่าบ้านไม้

5. บ้านโครงสร้างเหล็กจะเกิดสนิม ความจริง การใช้โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีจะช่วยป้องกันสนิม

6. การแขวนรูปภาพหรือสิ่งของต่างๆในบ้านเหล็กทำได้ยาก ความจริง ตามปกติรูปภาพสามารถแขวนกับตะขอได้ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสิ่งนั้น สำหรับวัตถุที่หนักกว่าสามารถแขวนกับสกรูที่ขันเข้าไปโดยตรงกับเกลียวยึด (สามารถตรวจหาแนวยึดได้ด้วยแม่เหล็กธรรมดา)

ที่มา : www.steelframingalliance.com

 

ความได้เปรียบของโครงสร้างเหล็ก

เหล็กคือวัสดุก่อสร้างชั้นดี

     - มีความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูงที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น

     - สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด

     - อัตราการนำกลับมาใช้ใหม่ในเชิงอุตสาหกรรมได้ 68%

     - ไม่เป็นเชื้อไฟและไม่ลุกไหม้

     - ไม่มีรูปตายตัว คือไม่แตกร้าว แยก กะเทาะ ผุ

     - มีความคงมิติ คือไม่ยืดหรือหดตัวตามความชื้นและความร้อนในอากาศ

     - เหล็กมีมาตรฐานใกล้เคียงกันทั่วโลกเพราะยึดถือ Specification เดียวกัน ผลประโยชน์ต่อผู้ก่อสร้าง

     - น้ำหนักเบากว่าวัสดุโครงสร้างอื่นๆ

     - การเลือกใช้ทำได้ง่ายไม่จำเป็นต้องคัดหรือเลือกสรร

     - ผนังที่เรียบตรง

     - มุมที่ถูกต้อง

     - หน้าต่างและประตูเปิด ปิดได้ดีตามที่ควรจะเป็น

     - รูที่ทำการเจาะมีน้อย

     - ลดการสูญเสียเศษที่เหลือ

     - ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม

     - ไม่ต้องรอให้ปูนแห้งในการทำงานแต่ละขั้นตอนสามารถทำหลายๆงานได้พร้อมกัน ผลประโยชน์ต่อผู้บริโภค

     - ความแข็งแรงสูงทำให้โครงสร้างมีความปลอดภัยกว่า, ค่าบำรุงรักษาต่ำกว่า และอายุการใช้งานยาวนานกว่า

     - ป้องกันอัคคีภัย

     - ไม่มีปัญหาเรื่องแมลงทำลาย

     - ไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อรา

     - ลดความสูญเสียจากแผ่นดินไหว เพราะมีโครงสร้างที่เบาและข้อต่อที่แข็งแรง

     - ลดความสูญเสียจากการติดตั้ง ประกอบ เพราะมีน้ำหนักที่เบา

     - ลดความสูญเสียจากลมแรงๆ เพราะมีข้อต่อที่แข็งแรง

     - สร้างได้รวดเร็วสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ทันที

ที่มา : www.steelframingalliance.com

 

อายุการใช้งานของโครงสร้างเหล็กกล้าชุบสังกะสี

     ไม่มีการเก็บข้อมูลการผุพังของโครงเหล็กชุบสังกะสีที่ได้รับจากการทดสอบใช้งานจริง อย่างไรก็ตามมีข้อมูลจากการทดสอบในอุณหภูมิห้องซึ่งน่าจะใกล้เคียงมากที่สุดสรุปว่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่มีความหนามากกว่า 250 กรัมต่อตารางเมตร จะมีอายุการใช้งานได้มากกว่า 40 ปีขึ้นไป

Life-of-Galvanized-Steel.gif

 

รายละเอียดของบ้านโครงสร้างเหล็ก

Schematic-of-Typical-Framed.gif

 

ตัวอย่างบ้านเหล็กของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย

ตัวอย่างบ้านเหล็ก หมู่บ้านบูรพากอล์ฟ จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ยูนีค บิลดิ้ง คอนเซ็พท์ จำกัด

Steel-Frame34.gif Album40.gif
Album44.gif Steel-Frame35.gif
Album41.gif

 

ตัวอย่างโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีอลูมิเนียม ของบริษัท บีเอชพี ไลสาจท์ (ไทยแลนด์) จำกัด


 

ตัวอย่างบ้านเหล็กของ บริษัทบอสส์ ฟิวเจอร์ จำกัด
โดยใช้เหล็กของ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด


 

ตัวอย่างบ้านเหล็กของบริษัท นิว โฮม คอนเซพท์ จำกัด


 

ตัวอย่างบ้านเหล็กที่สนามกอล์ฟ Green Valley


สนับสนุนข้อมูลโดย :
- บริษัท นิวโฮมคอนเซ็พท์ จำกัด  โทรศัพท์ : 0 2656 1524 - 6
- บริษัท บอสส์ ฟิวเจอร์ จำกัด  โทรศัพท์ : 0 3839 3900 begin_of_the_skype_highlighting 0 3839 3900 FREE  end_of_the_skype_highlighting
- บริษัท ยูนีค บิลดิ้ง คอนเซ็พท์ จำกัด  โทรศัพท์ : 0 2982 9369 begin_of_the_skype_highlighting 0 2982 9369 FREE  end_of_the_skype_highlighting
ข้อมูลที่น่าสนใจ

ทำไมต้องสร้างกับ เอสซีโมดูลาร์ article
บ้านโครงไม้ บ้าน ค.ส.ล. จนถึงยุคบ้านโครงเหล็ก กับวัสดุสำเร็จรูป article
เหยื่อแผ่นดินไหวเชียงราย article
สนิมเหล็ก....ไม่เล็กอย่างที่คิด article
ชีวิตปลอดภัย เมื่อติดตั้งระบบสายดิน article
ถึงเวลาใช้เหล็ก มอก. แล้วหรือยัง ??? article
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการเชื่อมโลหะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ article
อบรมมาตรฐานการติดตั้งบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์จากทีมงานบริษัทผู้ผลิต article
เจาะข่าวเด่นแผ่นดินไหวอีเมลล์ : schouse.factory@gmail.com เว็บไซต์ : http://www.schousefactory.com